české puncové značky

znackapunc

 

ZAHRANIČNÍ PUNCOVNÍ ZNAČKY UZNÁVANÉ V ČR

Po vstupu ČR do EU byly postupně uznány také puncy některých členských států unie, ke dni aktualizace tohoto textu (13. 11. 2009) jsou to vybrané puncy Chorvatska, Estonska, Finska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Aktuální stav, podrobnější výklad a vyobrazení uznávaných punců naleznete na stránce Puncovního úřadu -  Uznávané zahraniční puncy.

Společnost Carbala s.r.o. je řádně registrovaná v seznamu podnikatelů s drahými kovy v ČR vedeného Puncovním úřadem. Zboží je puncováno puncovními značkami platnými u nás i v Evropské unii. 

 

 

Späť do obchodu