vrátenie tovaru

V prípade, že si želáte vrátiť tovar, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vyplňte Formular na odstupenie od zmluvy  a odošlite ho vyplnený spoločne s tovarom poštou alebo osobne doručte na nami uvedenú adresu.

 

Zrušenie / Zmena objednávky

 

V prípade, že si želáte zrušiť alebo zmeniť Vašu objednávku ešte pred jej odoslaním, kontaktujte nás emailon na info@happystore.sk do 12 hodín od vytvorenia objednávky.  Po uplynutí tochto času začneme Vašu objednávku vybavovať. Do emailu nezabudnite uviesť číslo objednávky.V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov týkajúcich sa vašej objednávky nás kontaktujte emailom na : info@happystore.sk

 

 

5d728262-ea95-4722-a929-50c704e297ef