Reklamácia a vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy  

V prípade, že si želáte vrátiť tovar, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vyplňte Formulár na odstúpenie od zmluvy a odošlite ho vyplnený spoločne s tovarom poštou na nami uvedenú adresu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy - Link na formulár (kliknite tu)

Adresa:

Happystore s. r. o.
Doležalova 15
821 04 Bratislava - mestská časť
Ružinov
Slovensko

Tovar je nutné vrátiť úplný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, vrátane etikiet s čiarovým kódom. 

HAPPYSTORE nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Happystore odoslal. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Happystorom a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil.

 

Dôležité informácie k odstúpeniu od zmluvy

 

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá Happystore bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od HAPPYSTORE dostal, a to na svoje náklady. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, vrátane etikiet s čiarovým kódom.

Spotrebiteľ zodpovedá Happystore iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. V prípade preplácania dobropisu v hotovosti môže HAPPYSTORE požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže HAPPYSTORE odmietnuť peňažné prostriedky preplatiť. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu HAPPYSTORE bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, HAPPYSTORE však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Happystore odoslal. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Happystorem a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má HAPPYSTORE právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 

 Reklamácia

 

V prípade, že si želáte  tovar reklamovať, prečítajte si náš REKLAMAČNÝ PORIADOK  , kde získate všetky potrebné info k reklamácii. Pri reklamácii prosíme nezabudnite vypísať a spolu s produktom zaslať REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

 

Reklamačný poriadok - link (kliknite tu)

Reklamačný formulár - link (kliknite tu)

 

Servisný formulár

 

V prípade, že si objednáte služby Refresh náramku a Výmena náramku vypíšte prosíme vypíšte SERVISNÝ FORMULÁR . Vždy zasielajte všetky časti náramku vrátane prívesku loga. V prípade objednávky refreshu náramku odporúčame objednávať si službu samostatne, bez pridania ďaľších produktov, ktoré by sme Vám zaslali až spoločne s náramkom na Refresh, čo by mohlo predĺžiť dobu dodania ostatých produktov v objednávke minimálne o 7 kalendárnych dní.

 

Servisný formulár - Link (kliknite tu)

 

Zrušenie / Zmena objednávky

 

V prípade, že si želáte zrušiť alebo zmeniť Vašu objednávku ešte pred jej odoslaním, kontaktujte nás emailon na info@happystore.sk do 12 hodín od vytvorenia objednávky.  Po uplynutí tochto času začneme Vašu objednávku vybavovať. Do emailu nezabudnite uviesť číslo objednávky.V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov týkajúcich sa vašej objednávky nás kontaktujte emailom na : info@happystore.sk

 

 

 

 

5d728262-ea95-4722-a929-50c704e297ef